Federacija BiH bi se mogla zadužiti 35 miliona eura za modernizaciju tramvajske pruge

Vlada FBiH danas je podržala inicijativu da kreditnim zaduženjem kod Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) budu osigurana sredstva za realizaciju Projekta “Javni prevoz Sarajevo”, u iznosu od 35.000.000 eura.
Prihvatila je i informaciju o kreditu EBRD-a, kao osnovi za vođenje pregovora, nakon čega će biti donesena konačna odluka. Krajnji dužnik po ovom zaduženju je Kanton Sarajevo.

Federalno ministarstvo finansija će Vladi Federacije BiH podnijeti informaciju o pregovorima kao i tekst usaglašenog Ugovora između Bosne i Hercegovine i EBRD-a, i današnje zaključke dostaviti Ministarstvu finansija i trezora BiH radi provođenja dalje procedure.

Projekat “Javni prevoz Sarajevo” se sastoji iz dvije komponente: sanacije, rekonstrukcije i modernizacije tramvajske pruge (20.000.000 eura) i obnove voznog parka za javni linijski prevoz putnika (15.000.000 eura).

Share

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of